Výrobní hala v Novém Bydžově

#TZB #průmysl #výroba #lamark #kov #sklo #novostavba #moderní #jednoduchost #studie #dsp #realizace #rekonstrukce #moderní #přístavba #interiér #2022 #rekuperace #tepelnáčerpadla

V rámci komplexních úprav jsme pro klienta navrhli soubor opatření, které měly za cíl nejen zvýšit kvalitu prostředí v řešených částech objektu, ale také snížit energetickou náročnost provozu. Kromě řízeného větrání s rekuperací tepla jsme navrhli systém, který odvádí odpadní teplo z kompresorovny do výrobní části haly. Tím je v zimním období teplo využito pro pokrytí části tepelných ztrát ve výrobním prostoru.

Výrobní prostor samotný a kvalita vnitřního prostředí v něm je zajištěna VZT jednotkami HOVAL. Tyto decentrální jednotky slouží nejen pro větrání prostor, ale díky instalovaným tepelným čerpadlům umožňují vytápění a dílčí přichlazování prostor v letním období.

V neposlední řadě jsme osázeli střechu novou fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 200 kWp. Ta zčásti pokrývá energeticky náročný zámečnický provoz.