Proč spolupracovat s LONARCH?
Naší základní filozofií je transparentnost a otevřenost. Zakládáme si na mezioborové spolupráci. Díky tomu si klient nemusí vybírat a oslovovat architekta sám, ale my na základě toho, co chce a očekává, doporučíme a zapojíme konkrétního kolegu, který nejvíce odpovídá potřebám klienta.
Kolik bude projekt stát?
Záleží na rozsahu. Náš přístup k projektům je individuální a individuální je i cena. V začátku přípravy bývá návrh projektu dražší než projekty  katalogových domů na internetu. To je dáno právě naším individuálním přístupem ke klientovi. Díky tomu jsme ale schopni v konečném důsledku optimalizovat návrh podle potřeb a tím klientovi ušetřit násobně více než je rozdíl v ceně mezi naším a katalogovým domem při samotné stavbě.
Jak dlouho trvá získat stavební povolení?

Záleží opět na rozsahu, ale většinou projekt od započetí prací k získání stavebního povolení trvá zhruba od půl roku do jednoho roku.

Jakým způsobem vytváříte studii?

Nejdříve navrhneme koncept v několika variantách. Zpravidla jsou to dvě, ale záleží na dohodě a druhu stavby. Na základě diskusí nad zpracovanými návrhy společně s klientem následně vznikne třetí varianta, kterou dále rozpracováváme.

Poté připravíme hrubopis. Ten už obsahuje konkrétní dispoziční řešení, materiály a vizuální podobu. Nakonec vše rozpracujeme do čistopisu. Ten obsahuje konkrétní podobu okolí atd. Součástí jsou také konzultace se specialisty. Výstup zahrnuje digitální 3D model budovy.
Děláte i projekty rodinných domů?
Ano, děláme. Nejraději se specializujeme na udržitelné stavby. Ale děláme také komerční projekty. To si můžeme dovolit díky širokému týmu externích spolupracovníků.