Výrobní hala pro sklenáře, Jičín

#průmysl #výroba #sklo #kov #sklo #novostavba #moderní #studie #dsp #realizace #2013

V roce 2013 jsme navrhli naši vůbec první průmyslovou halu, a to výrobní halu pro sklenáře v Jičíně. Ve spolupráci s ing. arch. Michaelou Chvojkovou jsme vytvořili reprezentativní fasádu s okny ve tvaru střepů, které prosvětlují vnitřní minimalistické zázemí objektu. Díky nepravidelným tvarům oken v kombinaci s posouvajícím se sluncem světlo v interiéru vytváří neustále se měnící hru stínu.

Tvar oken byl inspirovaný střepy skla.

Hala je navržena tak, aby byla funkční, ale zároveň inspirovala kreativní práci sklenářů.