Sběrné místo, Skřivany

#veřejnost #novostavba #moderní #jednoduchost #kov #beton #studie #dps #realizace #2021

V roce 2021 jsme navrhli sběrné místo pro obec Skřivany. Tento ryze účelový objekt jsme navrhli s důrazem na technickou stránku. Stávající sběrné místo nevyhovovalo potřebám obce, museli jsme jej tedy zásadně upravit. 

Holý prostor jsme vyplnili novou zpevněnou plochou, ta je z jedné strany doplněna přístřeškem na kontejnery. Díky stříšce dochází k minimalizaci kontaminace dešťových vod uloženým odpadem. Přístřešek má tzv. zelenou střechu pro minimalizaci dešťových vod v areálu.

Vzniklé vody jsou jímány v jímce a v dešťové zahradě, která hraničí se zpevněnou plochou.

Dvůr najdou uživatelé snadno podle moderního nápisu.

Jedná se o minimalistickou kovovou stavbu, která však esteticky nenarušuje okolí.